Υπηρεσίες

Κοντά στον επαγγελματία και στον ιδιώτη με μοναδικές υπηρεσίες.!!!

Κοπή

Αναλαμβάνουμε την κοπή των επιφανειών και των ξύλων στις διαστάσεις που θέλετε με άριστη ακρίβεια και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Κόλληση

Αναλαμβάνουμε την κόλληση PVC ή ταινίας γύρω-γύρω από τις επιφάνειες με ειδικό μηχάνημα το οποίο δεν αφήνει ίχνη κόλλας.