Πριστή (Πριονιστή) ξυλεία

Διαθέτουμε Ελληνική ή Εισαγώμενη πριστή ξυλεία για κάθε κατασκευή σε μοναδικές τιμές!!!

Είναι  γενικός όρος για κομμάτια ξύλου από κορμούς πριονισμένα και από τις 4 πλευρές.

Τα διαφορετικά είδη πριστών αφορούν τις διαστάσεις και τις μεθόδους κοπής του κορμού.

Διακρίνουμε ανάλογα με τις διατομές σε σανίδες, σκουρέτα, καδρόνια, μαδέρια, δοκούς, στύλους, και ανάλογα με τη μέθοδο κοπής σε κοινή πριστή ξυλεία (φέτες) σε τμηματική σε ακτινική κλπ.

Αλλες κατηγορίες προνιστών ξύλων είναι η πελεκητή ξυλεία η οικοδομική ξυλεία και η σύνθετη ή συγκολητή πολυστρωματική ξυλεία αποτελούμενη από τουλάχιστον 4 πλάκες ξύλου.

Βασικά Ελληνικά είδη πριστών είναι η οξυά η καστανιά η ελάτη ( Κεφαλληνιακή) η πεύκη η ερυθρελάτη το κυπαρίσσι, η καρυδιά κλπ