Εξωτερική Θερμομόνωση / Μόνωση

Σύστηµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης και μόνωσης, εύκολα και οικονοµικά

Η Caparol θέτει τον πήχη της ανάπτυξης των συστηµάτων θερµοµόνωσης πολύ ψηλά και συνεχώς καινοτοµεί: δηµιουργεί µονωτικές πλάκες µε καλύτερη κάθε φορά θερµική αγωγιµότητα, που µπορούν να µειώσουν το πάχος τηc µόνωσης, αυξηµένη µηχανική αντοχή συστήµατος, ασφάλεια στην εφαρµογή, αρχιτεκτονικά φινιρίσµατα που συνδυάζουν την αισθητική και την πρακτικότητα.

.

Τα συστήµατα Capatect χωρίζονται σε 6 βασικέc κατηγορίεc, όλα πιστοποιηµένα µε ΕΤΑ και σήµανση CE. Ο συνδυασµός των συστηµάτων αυτών µε την τεράστια ποικιλία φινιρισµάτων και αποχρώσεων διαµορφώνει ένα τελικό σύστηµα που σίγουρα ικανοποιεί και ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε έργου και τις απαιτήσειc οποιουδήποτε πελάτη.

.

Επωφεληθείτε από την µακροχρόνια εµπειρία της Caparol σε όλο τον κόσµο και απολαύστε ένα ασφαλές σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης, εύκολα και οικονοµικά.

Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης  κτιρίων (παλαιών και νέων), προσαρμοσμένο στις εξαιρετικά ιδιαίτερες Ελληνικές κλιματικές συνθήκες, λόγω των  οποίων σε πολλές  περιοχές  της χώρας έχουμε έντονο  κρύο το χειμώνα και πολλή ζέστη το καλοκαίρι.
.
Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, η ετήσια διακύμανση της θερμοκρασίας (min – max) στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου μπορεί να  ξεπερνά και τους 60°C, με αποτέλεσμα να απαιτούνται ειδικά δομικά υλικά που να αντέχουν και να αποδίδουν σε αυτό το εύρος των θερμοκρασιών.
.
To MARMOLINE MONOSIS  συνοδεύεται από  εγγύηση  ποιότητας για 10 έτη